28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeente maakt spelregels voor deelmobiliteit


Bron:#gemeenteZwolle
Zwolle- Na deelauto’s en deelfietsen verwelkomt Zwolle binnenkort ook elektrische deelscooters.
Al deze vormen van deelmobiliteit kunnen bijdragen aan een bereikbare, gastvrije en leefbare stad.

In de gemeentelijke mobiliteitsvisie wordt deelmobiliteit daarom kansrijk genoemd. Het biedt de Zwollenaren mobiliteit op afroep en draagt bij aan CO2 reductie.
Zwolle heeft nog geen vastgestelde visie op deelmobiliteit en wil die samen met andere gemeenten en de provincie ontwikkelen. Die visie zal naar verwachting in 2022 vastgesteld kunnen worden.

Voor deelauto’s zijn er (parkeer)plekken gereserveerd, dit is geregeld in de parkeerverordening en de regeling parkeervergunningen.
Voor deelfietsen en -scooters zijn er nog geen regels. Om duidelijkheid te scheppen voor aanbieders van kleine deelvoertuigen en eventuele overlast in de openbare ruimte te voorkomen, willen burgemeester en wethouders dat aanbieders van deelfietsen en -scooters een vergunning aanvragen.

Dat wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die op dit moment geactualiseerd wordt.
“We zijn blij dat er verschillende aanbieders zijn die zich melden met deelvoertuigen”, aldus wethouder William Dogger.

https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/gemeente-maakt-spelregels-voor-deelmobiliteit-0