12 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gelijke ontwikkelkansen voor kinderen

GemeenteZwolle

Gelijke ontwikkelkansen voor kinderen
Bron: GemeenteZwolle


ZWOLLE- Gelijke ontwikkelkansen voor kinderen in armoedesituaties.
Het Jeugdeducatiefonds en gemeente Zwolle ondersteunen samen bassischolen.


Zwolse basisscholen kunnen extra financiële middelen krijgen om kinderen die het thuis niet breed hebben gelijke kansen te bieden in het ontwikkelen van hun talenten. Het Jeugdeducatiefonds richt zich op scholen met een hoog percentage kinderen die opgroeien vanuit achterstandsituaties.


Wanneer een school ziet dat door geldgebrek thuis de ontwikkelkansen van een kind worden belemmerd, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdeducatiefonds.
Met de gelden uit dit fonds, dat grotendeels wordt gevoed door private financiering, kan een school de kinderen zelf extra ondersteuning bieden.


Dit kan in de vorm van extra taal- of bijles, een training sociale vaardigheden, maar ook door het verstrekken van een internetabonnement of een bureau voor thuis.


Tot nu toe kreeg slechts één Zwolse school tijdelijk geld vanuit het Jeugdeducatiefonds. Dit aantal kan nu worden uitgebreid naar acht met aanvullend geld van de gemeente Zwolle.
In Zwolle kijken we naar elkaar om en willen we dat iedereen mee kan doen. Wat je uitgangsituatie ook is. Juist nu is het van belang hierop te blijven inzetten.


Deze nieuwe gelden sluiten goed aan bij andere regelingen die er al zijn voor arme gezinnen in Zwolle, zoals het Jeugdsportfonds en de

Je hebt misschien gemist