4 december 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Ga je dit weekend de natuur in?

ALGEMEEN- Ga je dit weekend de natuur in?

Wees welkom, blijf tijdens je bezoek op de paden en hoe goed je hond ook luistert, houd je hond ALTIJD aangelijnd.

Loslopende honden kunnen hevige stress veroorzaken bij dieren. Nu het broedseizoen is begonnen, zijn dieren nog gevoeliger voor verstoring.

Het gebeurt met enige regelmaat dat loslopende honden vogels pakken, reeën of schapen opjagen of nog erger: doodbijten.

De komende tijd vindt er verscherpt toezicht plaats in onze natuurterreinen. Dit toezicht en handhaving is in handen van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s).

DELEN WORDT GEWAARDEERD <<