25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Extra noodopvang buiten gewone kinderopvangtijden

ALGEMEEN- Nu de lockdown verlengd is met 3 weken, is het goed om te weten dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met Prokino Kinderopvang/Zorg over extra noodopvang 0-18 jaar buiten gewone kinderopvangtijden.


Noodopvang voor kinderen en jongeren in de leeftijd 0 tot 18 jaar buiten de gewone kinderopvangtijden. Dus ook in het weekend en tijdens de feestdagen. Opvang ’s nachts wordt in principe niet aangeboden. Is opvang ’s nachts wel echt nodig? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam op telefoonnummer 038-4989980.
De noodopvang is voor: Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een ouder of voogd met een cruciaal beroep.


Kinderen en jongeren voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De aanmelding voor deze kinderen verloopt ook via het Sociaal wijkteam.
Meer informatie over de aanmelding voor extra noodopvang: https://bit.ly/35xWIwn