2 juli 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Extra geld voor de culturele sector van Zwolle


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- Het rijk heeft ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de culturele sector van Zwolle met als doel lokale culturele instellingen en voorzieningen in stand te houden.

De gemeenteraad heeft op 19 april ingestemd met het voorstel om dit bedrag volledig te besteden aan de culturele sector. Hiermee wordt een broodnodige impuls gegeven aan de sector die zo hard getroffen is door de gevolgen van Covid-19.We zijn ons er van bewust dat dit bedrag (veel) te klein is om alle geleden schade in de culturele sector te compenseren.

Het doel van voorgestelde verdeling van deze middelen is de Zwolse culturele infrastructuur zo veel mogelijk in stand te houden en de culturele sector zo snel mogelijk weer op te starten, zodra dit weer kan.
De ondersteuning is gericht op makers in de culturele sector (zowel professionals als amateurs en nieuw talent) als op instellingen die het een faciliterende of presenterende rol innemen in de Zwolse culturele infrastructuur.
Bijvoorbeeld doordat ze voorstellingen of tentoonstellingen presenteren of atelierruimte verhuren.

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor faciliterende en presenterende instellingen.
https://www.zwolle.nl/organisatie/nieuws/extra-geld-voor-de-culturele-sector-van-zwolle