12 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk

Gemeenteraad debatteert o.a. over de Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk en het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid
ZWOLLE- Maandag 20 juni behandelt de gemeenteraad vier onderwerpen. In de Raadzaal debatteert de raad vanaf 19.30 uur over de evaluatie van het protocol Welkom in mijn Wijk en het haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle Zuid.

Tegelijkertijd zijn er in de TaK-zaal rondetafelgesprekken over het rioolonderzoek drugsgebruik en de quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal.  Evaluatie protocol Welkom in mijn Wijk
In 2011 is het protocol Welkom in mijn Wijk vastgesteld. Het doel hiervan is draagvlak te creëren en te behouden voor goed gespreide huisvesting voor bijzondere doelgroepen in Zwolse wijken. Het protocol is in 2021 geëvalueerd. Na deze evaluatie is het protocol aangepast. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over de voorgestelde aanpassingen. Haalbaarheidsonderzoek Bruisend trefpunt Zwolle ZuidDe uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de debatrondes en rondetafelgesprekken op maandag 20 juni zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 20 juni 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn.

Je hebt misschien gemist

1 min read
1 min read
1 min read