21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Erfgoedcoach Marjanne Romkes-Foppen

Bron/foto: Erfgoedplatform Overijssel

Met ingang van 1 januari heeft Erfgoedplatform Overijssel een nieuwe (digitaal) erfgoedcoach! Publiekshistorica Marjanne Romkes-Foppen gaat zich inzetten voor de versterking van het Overijssels erfgoednetwerk. Zij wordt het eerste aanspreekpunt van het Erfgoedplatform Overijssel.

“Ik ben er om jullie als kleinere stichtingen, verenigingen te inspireren en ondersteunen. Samen met onze partners binnen het platform doen we dit door het aanbieden van cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten maar ook door vraaggericht ondersteuning te bieden bij kwesties die leven. Denk hierbij aan vraagstukken rondom (digitaal) collectiebeheer, educatie, vrijwilligersbeleid en presentatie.”

Vragen, suggesties of ideeën? Schroom niet en neem contact op met Marjanne. Ze kijkt uit naar de samenwerking met erfgoedinstellingen in Overijssel en is te bereiken via m.foppen@erfgoedplatformoverijssel.nl. Kijk voor meer informatie over het erfgoedplatform Overijssel op www.erfgoedplatformoverijssel.nl.

#ErfgoedplatformOverijssel #erfgoed #vrijwilligers #Overijssel