16 mei 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Diverse onderwerpen in debatrondes Raadsplein


Bron: #GemeenteZwolle


ZWOLLE- In de Raadzaal debatteert de gemeenteraad vanaf 19.00 uur (in plaats van 19.30 uur) eerst over de Hoofdlijnen en besluiten met het oog op de Omgevingswet en specifiek het omgevingsplan.


Aansluitend volgt een debatronde over de Spoorzone – Nota van Uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen en Lurelui-Oost.
De gemeenteraad debatteert in de TaK-zaal over de evaluatie en opdrachtscenario’s Tiem en vervolgens over de Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2022. Deze vergadering start om 19.30 uur.


In verband met de corona-maatregelen is de publieke tribune niet toegankelijk. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.


Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of TaK-zaal doen voor de debatrondes of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen.

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 24 januari 10:00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl