28 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Digitale strategie voor en met de stad


Bron/foto:#GemeenteZwolle
Zwolle is een stad met ambitie.

Er moet de komende jaren veel gebeuren om de grote ambities op het gebied van onder meer groei van de stad, economie, duurzaamheid en zorg en welzijn te realiseren.


In de Digitale strategie van de gemeente Zwolle heeft de gemeente voor en met de stad de kansen benoemd om met digitalisering bij te dragen aan de realisatie van de opgaven die er liggen. Het doel: samen bepalen voor welke speerpunten we ons willen inzetten.


In de eerste maanden van dit jaar gingen we in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onze eigen medewerkers om een digitale strategie voor de gemeente Zwolle te ontwikkelen. Die strategie ligt er nu, deze is in juni 2021 vastgesteld door het college.

Er zijn vier speerpunten waar we ons de komende jaren op richten: De digitale tweelingstad, Stad in verbinding, Fysieke ontmoetingsplaats en Bewust gebruik van digitale technologie.
‘We zijn ervan overtuigd dat Zwolle deze digitale strategie kan gebruiken om een nog mooiere stad te worden’, zegt portefeuillehouder Digitale transitie Michiel van Willigen.

Meer informatie
digitale-strategie-gemeente-zwolle-juni-2021.pdfti