25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Controleer uw voorlopige aanslag


OVERIJSSEL- Ruim 25.000 ondernemers uit Overijssel ontvangen voorlopige aanslag van de Belastingdienst

Aan de hand van de voorlopige aanslag 2021 kunt u uw gegevens controleren en aanpassen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat uw verwachte inkomen over 2021 te hoog of te laag is ingeschat. Het is belangrijk de voorlopige aanslag 2021 goed te controleren en de gegevens te wijzigen als er iets niet klopt. Zo voorkomt u dat u maandelijks te veel of te weinig betaalt en achteraf moet bijbetalen of terugkrijgt.


Door de coronacrisis was 2020 een bijzonder jaar, ook voor Overijsselse ondernemers. Ook nu kunt u nog met de gevolgen te maken hebben of krijgen. Mogelijk is uw omzet gedaald, of verwacht u juist meer omzet te maken door meer producten te verkopen of diensten te leveren. Al dit soort veranderingen hebben gevolgen voor uw inkomen en de belasting die u als ondernemer moet betalen.


Heeft u geen voorlopige aanslag ontvangen maar wilt u daar wel gebruik van maken? Of wilt u een voorlopige aanslag wijzigen? U kunt u voorlopige aanslag over 2021 op ieder moment aanvragen of wijzigen op mijn.belastingdienst.nl.
kijk voor meer informatie over de coronamaatregelen van de Belastingdienst op belastingdienst.nl/corona.