25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Controle op ondermijning in Zwolle


Bron: #GemeenteZwolle
Zwolle- Op dinsdag 11 mei hielden verschillende overheidsdiensten een gezamenlijke controle in het kader van de aanpak van ondermijning.

Tachtig medewerkers van gemeente, Omgevingsdienst IJsselland, politie, UWV, Belastingdienst, Douane, OM en RIEC Oost-Nederland bezochten meerdere locaties, onder andere op de Marslanden in Zwolle. De controle werd gehouden naar aanleiding van verschillende signalen van mogelijke ondermijnende activiteiten.
Burgemeester Peter Snijders is tevreden over de gezamenlijke controles.

De overheidsdiensten verzamelden vandaag veel informatie, waardoor er nu een beter beeld is van de activiteiten op de onderzochte locaties. Een aantal signalen zal nader worden onderzocht.
De gemeente Zwolle heeft door de controle meer zicht gekregen op de bedrijven die zijn gevestigd op de gecontroleerde adressen.

Ook u kunt een bijdrage leveren. Ziet, hoort of ruikt u onraad? Lijkt iets te mooi om waar te zijn?
Dan is het dat vaak ook.
Meld het altijd! Bel 112 als u vindt dat er direct politie moet komen en 0900-8844 als er geen spoed is maar u wel graag de politie wilt spreken.

Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.