19 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Collectie Overijssel viert Openbaarheidsdag

Collectie Overijssel viert Openbaarheidsdag: archieven na 75 jaar openbaar
Bron/foto:# CollectieOverijssel


ZWOLLE- Bij Collectie Overijssel komt deze informatie uit en kort na de Tweede Wereldoorlog per 1 januari 2022 openbaar en wordt deze beschikbaar voor publiek.


Op de eerste werkdag van januari, komend jaar op 3 januari, besteden steeds meer archiefinstellingen aandacht aan Openbaarheidsdag.


Het moment wordt gebruik om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen.
Het kan voorkomen dat bij archieven die aan een archiefinstelling worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is.
Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen.

Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen.
Bij Collectie Overijssel bestaat de oogst dit jaar uit dossiers uit meer dan 120 archieftoegangen, waarin stukken uit de periode 1945 – 2001 openbaar zijn geworden.

Naast dossiers die interessant zijn voor onderzoek naar wat er speelt in de samenleving kort na de Tweede Wereldoorlog, zijn er ook veel dossiers bruikbaar voor genealogisch onderzoek.

Vincent Robijn, directeur Collectie Overijssel, vertelt: “Elk jaar komt er weer nieuwe informatie
openbaar en het is interessant om te zien wat daar nog in te ontdekken valt. Ik hoop dat mensen onderzoek gaan doen in de stukken en wellicht tot nieuwe ontdekkingen komen. Dit kan het missende puzzelstukje in je stamboom zijn of een onderzoek naar de impact van de Tweede Wereldoorlog op het dagelijks leven in Overijssel.”

Op de website van Collectie Overijssel is vanaf 1 januari 2022 een compleet overzicht te vinden van
de openbaar gekomen archiefstukken. Ga zelf op onderzoek uit
op www.collectieoverijssel.nl

Tijdens de huidige lockdown zijn de studiezalen gesloten.