25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Coalitie Lurelui-West geeft vorm aan Spoorzone Zwolle

#Coalitie Lurelui-West geeft vorm aan Spoorzone Zwolle


ZWOLLE-Vanuit het uitgangspunt ‘samenwerken aan de toekomst van de Spoorzone’ hebben corporaties deltaWonen en SWZ, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), ontwikkelaars BEMOG, VGBZ en VanWonen samen met de gemeente Zwolle het initiatief genomen om de coalitie Lurelui-West op te richten.


Deze werd coalitie formeel bekrachtigd door alle partijen. Lurelui-West is het deelgebied tussen het spoor, de Willemsvaart en de IJsselallee. Door de handen ineen te slaan wordt gezamenlijk vorm gegeven aan dit deel van de Spoorzone. Bijgaand ontvangt u hierover het persbericht.
informatie via www.vanwonen.com