22 januari 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022


Bron: #GemeenteZwolle


ZWOLLE- In aanloop naar het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 staat het college van B&W stil bij het realiseren van de wijkopgaven uit het Buurt-voor-Buurt (BvB) Onderzoek 2020.


Dat doet zij met het digitale beeldverhaal ‘Van getallen naar (ver)gezichten’. Wethouder wijkgericht werken Michiel van Willigen: ‘Het is belangrijk dat we inzicht geven in wat wij met de resultaten uit dit onderzoek doen. En dat we dit samen met onze wijkpartners en inwoners doen.’
In het beeldverhaal ‘Van getallen naar (ver)gezichten’ zijn de wijkopgaven onderverdeeld in de thema’s participatie, jong en oud(er), leefbaarheid, veiligheid en klimaat en per stadsdeel beschreven.


De informatie uit het BvB Onderzoek komt samen met cijfers over de stad en vervolgens gesprekken met bewoners en organisaties.
Het digitale document ‘Van getallen naar (ver)gezichten’ waarin het college van B&W laat zien hoe zij vervolg heeft gegeven aan het BvB Onderzoek 2020 is te vinden

op www.zwolle.nl/wijken en https://storymaps.arcgis.com/stories/6ab0df34bd24490aaa4490528f030a00
Begin 2022 krijgen 35.000 inwoners weer de gelegenheid om mee te doen aan het BvB Onderzoek.


De vragenlijst wordt ook voorgelegd aan het Burgerpanel. Voor dit panel is de gemeente nog op zoek naar nieuwe leden.


Zij krijgen ongeveer 3x per jaar een uitnodiging voor een onderzoek over een Zwols onderwerp. Iedereen die zich nu aanmeldt, kan in januari gelijk al meedoen met het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022.

Aanmelden voor het burgerpanel of het BvB Onderzoek kan

op www.zwolle.nl/burgerpanel.