4 december 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Bron:#AcademiehuisGroteKerk

fotos :Gerard van der Sluijs

ZWOLLE- Het voorjaar diende zich aan. Lang niet altijd met de stralende zon, maar wel met veel licht tot lang in de avond. Ook onze kerk baadt in het licht, waar de zon ook is; elk tijdstip van de dag vangen de ramen de lichtstralen. Het maakt het een fijne plaats om te verblijven, elkaar te ontmoeten of het programma te ervaren. In de agenda is te zien dat we tot aan de zomervakantie een afwisselend aanbod hebben van muziek, festivals en exposities. Dan schuiven de steigers voor de laatste keer, dit keer van zuid naar noord en gaan we de laatste fase van de omvangrijke restauratie in. We zien ernaar uit de ruimte dan in zijn geheel, in alle grandeur opnieuw te leren kennen. De laatste fase duurt tot het einde van het jaar, maar dan…..
De opening van de expositie S.O.S.
in het Hoogkoor.
📷 Gerard van der Sluijs
Van binnen
Politieke agendaHet coalitieakkoord dat net is gepresenteerd, is positief over de ontwikkelingen in het Academiehuis. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. We zien dat bijvoorbeeld al terug in de wijze waarop de gemeente ons steunt. De subsidie die wij vanaf 2022 krijgen, is bedoeld voor het ter beschikking stellen van ruimte voor exposities van Zwolse, regionale en nationale kunstenaars. We zijn daarmee gestart met de expositie S.O.S. en zetten dat de komende jaren voort, samen met een deskundige expositiecommissie onder leiding van Wilhelm Weitkamp. Daarnaast is er een forse restauratie te voltooien, zowel van het monument als van het Schnitgerorgel. Daarvoor steunen ons het rijk en de provincie èn zijn wij leningen aangegaan. Deze regelingen gaan immers altijd uit van een aanvullende eigen bijdrage. Vele geldstromen dus met daartegenover vele verplichtingen. Daarover kon u een artikel lezen in de Stentor van 18 mei jl. Daarom is het zo belangrijk dat u het Academiehuis bezoekt, dat kopje koffie drinkt, een boek koopt of een artikel uit de winkel. Dat u naar een concert komt of een lezing. De agenda en deze nieuwsbrief laat zien wat allemaal mogelijk is. Pas als u komt, kunnen wij een sluitende exploitatie realiseren. En.. hebt u vragen hierover: wij lichten onze financiële situatie graag toe!
Kunst in het HoogkoorDe expositie S.O.S. met werken van Jonathan van Doornum en Kim van Norren is nog te bewonderen in het Hoogkoor tot 10 juni. Daarna vindt de opbouw plaats van een expositie van alumni van ArtEZ en van makers uit de stad. Deze expositie zal dan te bezoeken zijn tot 10 juli. Bovendien is er in het Academiehuis te zien wat er in de stad onder de naam PROTO wordt getoond door de studenten van de Hbo en Mbo instellingen uit de stad.
Kim van Norren en Jonathan van Doornum in het Hoogkoor bij de expositie S.O.S. 📷 Gerard van der Sluijs
ArtFlow 2022 Deze zomer bruist Zwolle van cultuur.
ArtFlow Zwolle is een expositie van internationale en Zwolse kunstenaars door de hele stad. Op deze bijzondere kunstroute ligt ook het Academiehuis, met werken van Maen FlorinAlexandra Mein en Damian Kapojos.

”De beelden van Maen Florin zijn mensachtige figuren, zoals we ze zien als we buiten onze comfortzone stappen en met een existentiële onrust kijken naar wat er met het mensdom misloopt. Ze zijn vaak ook beschilderd, alsof de kleuren een gemoeds(on)rust moeten evoceren. Of misschien wel net camoufleren.” – Marc Ruyters

Deze werken zijn tot en met 10 juli te bewonderen in Academiehuis Grote Kerk.
ArtFlow 2022 📷 Gerard van der Sluijs