1 december 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Bestemmingsplanstop per 1 juli 2022

Bron/foto:#GemeenteZwolle

ZWOLLE- Vanaf 1 juli 2022 hanteert de gemeente Zwolle een bestemmingsplanstop.

Nu de wet is uitgesteld betekent dit dat vanaf 1 juli 2022 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. Dat heeft te maken met de tijd om de besluitvorming rond een bestemmingsplan goed en zorgvuldig te laten verlopen.

Voor alle projecten waarmee de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd en het bestemmingsplan moet worden aangepast, geldt dat uiterlijk 30 juni 2022 alle formele documenten bij de gemeente binnen moeten zijn. In die gevallen kan de normale bestemmingsplanprocedure nog worden doorlopen.

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Als plannen niet meer als bestemmingsplan kunnen worden opgepakt en een omgevingsvergunning is geen optie, begeleidt de gemeente die projecten -in overleg met de aanvrager- op een andere passende wijze.

Het indienen van aanvragen omgevingsvergunning blijft mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Voor aanvragen die na 1 januari 2023 worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Voor initiatiefnemers betekent deze werkwijze dat lopende bestemmingsplanprocedures die tijdig zijn ingediend, nog voor 31 december 2022 als ontwerp ter inzage kunnen worden gelegd. Het ingaan van de Omgevingswet betekent namelijk dat aanvragen om bestemmingsplanwijziging die na 1 juli 2022 worden ingediend, niet meer op tijd ter inzage kunnen worden gelegd en ‘omgebouwd’ moeten worden tot een wijziging van het omgevingsplan. Dit ‘ombouwen’ kost tijd omdat er andere regels gelden. De nieuwe wet betekent voor elke gemeente een nieuwe manier van werken.  

Houd voor meer informatie de vaste communicatiekanalen in de gaten of stel uw vraag via ruimtelijkeinitiatieven@zwolle.nl