28 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Besluit over het invoeren van een tarief op restafval

Gemeenteraad neemt maandag 10 oktober een besluit over het invoeren van een tarief op restafval
Maandag 10 oktober neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering. Over de volgende onderwerpen neemt de gemeenteraad een besluit op maandag 10 oktober: Invoeren tarief op restafval

Zwolle streeft naar een duurzamere toekomst, onder andere door minder (rest)afval te produceren. Het voorstel om vanaf 2023 de hoogte van de afvalstoffenheffing mede te laten afhangen van de hoeveelheid restafval ligt voor. Inwoners gaan daarbij een tarief betalen per keer dat ze restafval weggooien in de ondergrondse container.  

Aangescherpte visie en doelen SWT
Het Sociaal Wijkteam (SWT) is opgericht om in de wijk ondersteuning en zorg op maat te bieden. In 2021 zijn de wijkteams geëvalueerd. Daarbij is er sprake van toename van taken voor het SWT. Dit geeft aanleiding om de visie en doelen van het SWT aan te scherpen. 

Versnelling ontwikkeling Breecamp-West
De huidige wooncrisis en de prijsstijgingen zorgen voor een schaarste aan toegankelijke en betaalbare woningen. Gezien de woningbouwopgave is onderzocht in hoeverre de bouw in Breecamp-West versneld kan worden ontwikkeld.  

Bestemmingsplan Ceintuurbaanzone
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verbeelding van het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone, 2e partiele herziening (uitsluiten bijzondere woonvormen) vast te stellen.  

Aanwijzen Woo-contactpersoon gemeenteraad
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Bestuursorganen zijn verplicht om een of meerdere contactpersonen aan te wijzen die vragen kunnen beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie. De gemeenteraad wordt voorgesteld de griffier en plaatsvervangende griffiers als Woo-contactpersonen aan te wijzen. 

Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming gemeenteraad
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beoogt de privacybelangen van alle burgers te beschermen. Hiervoor moeten gemeenten een Functionaris Gegevensbescherming hebben die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze wetgeving. De gemeenteraad moet een besluit nemen om een Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen. 

De uitgebreide agenda’s en vergaderstukken van de besluitvormingsronde op maandag 10 oktober zijn te bekijken op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 10 oktober 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal.

De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad