Nieuws

Basisregistratie personen – rechten van de burger

Burgemeester en wethouders maken bekend dat elke ingeschrevene in de basisregistratie personen (BRP) bepaalde rechten heeft en daarvan gebruik kan maken.

Geheimhouding van persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet aan bepaalde instanties te verstrekken. Dat geldt echter niet voor instanties die belast zijn met de uitvoering van wettelijke taken. In die gevallen zal de gemeente steeds uw belang bij geheimhouding afwegen tegen dat van de vragende instantie.

Geheimhouding is niet mogelijk tegen instanties die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geautoriseerd zijn om automatisch gegevens te ontvangen van de gemeente. Dit noemen wij ‘afnemers’. U moet dan denken aan instanties als Belastingdienst, Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank, DUO (studiefinanciering), pensioenfondsen en justitie.

Wilt u inzage aanvragen in uw persoonsgegevens in de BRP?  Ga dan naar Inzage persoonsgegevens.  Onder het kopje aanvraag vindt u de voorwaarden en het formulier.

Wilt u geheimhouding aanvragen? Ga dan naar Geheimhouding persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag digitaal (met DigiD-inlogcode) indienen of in persoon aan de publieksbalie in het Stadskantoor. Daarvoor moet u wel een afspraak maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *