2 oktober 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Afval scheiden voor iedereen

De gemeente Zwolle wil een gezonde, veilige én schone leefomgeving bieden aan inwoners. We werken aan een duurzame en circulaire samenleving. Dit bereiken we alleen door slimmer en zuiniger om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen. 

Hergebruik

Afval bestaat voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen recyclen of hergebruiken voor het maken van nieuwe producten. Denk aan plastic, papier, glas, GFT en textiel. Door thuis deze grondstoffen zo goed mogelijk te scheiden, blijft er uiteindelijk nog maar weinig écht restafval over en is er minder vervuiling van het milieu. 

Afval scheiden voor iedereen

In Zwolle vinden we het daarom belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben hun afval en grondstoffen goed en makkelijk te scheiden. Bij uw huis, op logische plekken in de wijk of bij het milieubrengstation van ROVA. De afgelopen jaren zijn daarvoor al vele voorzieningen getroffen en daar blijven we met onze afvalinzamelaar ROVA verbeteringen in doorvoeren. 

Op naar 100 kilo restafval

Samen met de inwoners van Zwolle hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om te zorgen voor minder restafval (van bijna 230 kilo naar 181 kilo per inwoner, per jaar). Voor de komende jaren is het doel om uit te komen op maximaal 100 kilo. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken en qua restafval zo dicht mogelijk bij de nul uitkomen. Kortom: we zijn op weg naar een Zwolle zonder afval. 

Contact

Heeft u vragen over het afvalbeleid van de gemeente? Neem dan contact op met ons, t. 14038. Voor vragen over de afvalinzameling in Zwolle kunt u terecht bij ROVA (externe link), t. 038 – 427 37 77.

Veranderingen afval 2022-2023

Veranderingen afval 2022-2023

De komende tijd verandert er veel in Zwolle op het gebied van afval. Zo wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval (nóg) beter te scheiden.