25 juni 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Actieplan Zwolle laat Zwollenaren nog meer fietsen


Bron: #GemeenteZwolle
ZWOLLE- In 2014 werd Zwolle uitgeroepen tot beste fietsstad van Nederland. In vrijwel geen andere stad ter wereld wordt meer en vaker gefietst dan in Zwolle.


Zwollenaren houden van op de fiets naar je werk, de supermarkt of de binnenstad. Vele decennia aan fietsinvesteringen en –beleid hebben Zwolle een gastvrije, vitale, leefbare en verkeersveilige stad voor bewoners en bezoekers gemaakt.
Die lijn wil de gemeente vasthouden en doorontwikkelen. Het college heeft met het actieplan Zwolle wereldfietsstad een doel geformuleerd: In 2027 20% meer fietskilometers ten opzichte van 2017.


Om dit doel te bereiken worden de komende tijd verschillende maatregelen uitgevoerd om fietsers te stimuleren.

Zwolle is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor de regio Zwolle. Om de groeiende verkeersdruk vanuit stad en regio te faciliteren, is het van belang dat we extra inzetten op fietsen en lopen.
In Zwolle krijgen fietsers en wandelaars ruim baan.
Het college heeft het actieplan Zwolle wereldfietsstad ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij gaan hier in september over in debat met elkaar.