16 mei 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Aantal populieren verwijderd

Bron/foto:#GemeenteZwolle

Aantal populieren in Zwolle verwijderd vanwege veiligheid en onderhoud

In opdracht van de gemeente Zwolle kapt ROVA tussen 1 februari en 15 maart 2022 een aantal populieren in park Het Engelse Werk, Park de Wezenlanden en in het Spoolderbos vanwege veiligheid en onderhoud.

Zuinig op de mooie populier

Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad. De gemeente Zwolle is daarom zuinig op de ruim 70.000 bomen binnen de gemeente. Alleen als bomen niet meer veilig zijn dan worden deze gekapt en vervangen. Populieren groeien snel en kunnen kwetsbaar worden als ze ouder zijn. Om te zorgen dat oude bomen zo lang mogelijk veilig blijven, houdt de gemeente alle grote populieren nauwlettend in de gaten. 

Onveilige populieren

Uit onderzoek is gebleken dat een aantal van de oude populieren in Zwolle in te slechte staat zijn. De kans dat grote takken makkelijk afbreken is op een aantal plekken te groot, zelfs op een bijna windstille dag. In familiepark Het Engelse Werk staan 36 onveilige populieren bij de IJssel, langs de dijk en de recreatieve fietsroute Rondje Zwolle. Ter hoogte van het Almelose Kanaal, in Park de Wezenlanden staan 17 onveilige bomen. En in het Spoolderbos staan 68 onveilige bomen. Waar de te kappen bomen precies staan, is op de kaart te zien op www.zwolle.nl/bomen.