21 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Aanslag gemeentebelastingen

21, 22 en 23 februari krijgt u de aanslag gemeentebelastingen

Op 21, 22 en 23 februari krijgen huishoudens in de gemeente Zwolle het aanslagbiljet voor de gemeentebelasting. Hierop staat ook de WOZ-waarde. Het aanslagbiljet wordt verstuurd door GBLT met datum van 24 februari 2023.

Waarom gemeentebelastingen?

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland belastingaanslagen voor de gemeentebelastingen. De gemeente Zwolle gebruikt de gemeentebelastingen om haar taken uit te voeren. Er zijn verschillende soorten gemeentebelasting. Welke belasting u betaalt, hangt af van uw situatie. U leest hier meer over op de website van GBLT.

Meer weten over de WOZ-waarde of bezwaar maken?

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde. Dit is de waarde van uw woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak. GBLT gebruikt de WOZ-waarde om belastingen te berekenen. Wilt u meer weten over hoe GBLT deze berekent? Of wilt u eenvoudig bezwaar indienen? Ga naar gblt.nl/woz.

Moeite met betalen?

We begrijpen dat de economische situatie in ons land grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf. Heeft u moeite met het betalen van uw belastingen? Dan kijkt GBLT graag samen met u naar een passende oplossing. Lees meer over moeite met betalen