27 november 2021

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Aanpassen openingen ondergrondse restafvalcontainers


Bron/foto: #GemeenteZwolle


ZWOLLE- De gemeente Zwolle heeft ROVA opdracht gegeven om de inworpopeningen van de ondergrondse containers voor restafval aan aan te passen.

De openingen van de containers van 80 liter (60 cm breed), worden aangepast naar 60 liter (opening van 40 cm breed).


Er zijn meerdere redenen waarom de openingen van de containers aangepast worden:
Het formaat van de aangepaste opening komt overeen met de meest gangbare maat vuilniszak. De grijze vuilniszakken van 60 liter, die de meeste mensen gebruiken, passen er dus nog steeds in. 60 liter is inmiddels ook het standaardformaat voor ondergrondse restafvalcontainers.


Dit formaat plaatsen we ook in nieuwbouwwijken en op plekken waar containers vervangen moeten worden. Ook in andere gemeenten is dit formaat vaak de nieuwe standaard.
Het aanpassen van de opening zorgt voor minder storingen, omdat er minder makkelijk grof huisvuil of grof tuinafval in gestopt kan worden. Grof huisvuil of grof tuinafval horen namelijk niet thuis in de ondergrondse container.


Wanneer dit er toch in gestopt wordt, gebeurt het regelmatig dat er afval klem blijft zitten, waardoor de klep niet meer opengaat. Daardoor ontstaan storingen, waardoor andere buurtbewoners hun afval niet meer kwijt kunnen.

In het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2017-2020, dat door de vorige gemeenteraad is vastgesteld, is daarom al besloten dat de openingen van de containers aangepast worden.


Alle ondergrondse restafvalcontainers hebben straks hetzelfde formaat van 60 liter. In de toekomst wil de gemeente een nieuw afvalsysteem gaan invoeren. In dit systeem krijgen inwoners geld terug wanneer ze minder dan een bepaald aantal keer per jaar restafval weggooien. Gooien ze vaker restafval weg, dan moeten ze bijbetalen. Om dit systeem te kunnen invoeren is het daarom belangrijk dat de containers even groot zijn, zodat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om restafval weg te gooien.

Bij het bepalen van het aantal keer dat inwoners restafval kunnen weggooien zonder bij te betalen houden we rekening met hoeveel afval er in de opening van de ondergrondse container past. In een container van 60 liter mogen inwoners immers vaker restafval aanbieden zonder bij te betalen dan in een container van 80 liter.
Wat verandert er voor mij?

Behalve dat u minder afval in één keer in de container kwijt kunt, verandert er op dit moment niets. Wanneer we starten met het nieuwe afvalsysteem, informeren we u natuurlijk over wat dit voor u betekent.


ROVA is begin mei gestart met het aanpassen van de inwerpopeningen van de containers. Dit kost best wat tijd. Ze worden ook niet allemaal in één keer aangepast.


Eind 2021 zijn alle containers van 80 liter aangepast naar 60 liter.
Alleen de containers in de binnenstad blijven 80 liter, omdat daar ook bedrijven gebruik maken van de containers.