16 augustus 2022

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Aan college van B&W

Aan: College van B&W
Van: Silvia Bruggenkamp en Wietse de Boer


Betreft: Drugsgebruik in park De Weezenlanden/openbare ruimte door jeugdigen


Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Op verschillende momenten hebben wij aandacht gevraagd voor de ervaren overlast in en rond het park De
Weezenlanden en de veiligheid aldaar.
Wij willen nu aandacht vragen voor een ander aspect van de overlast.


Op dit moment bereiken onze fracties signalen van drugsgebruik door jongeren in dit park. Er lijkt tevens sprake te zijn van het dealen van drugs en dit lijkt te gebeuren op klaarlichte dag.
Bij onze fracties leven grote zorgen over met name de leeftijd van de jongeren die zichtbaar drugs gebruiken. Ons is verteld dat ze soms worden weggestuurd door de politie maar er even later weer staan. We horen ook dat jongeren de drugs soms gratis krijgen aangeboden, om vervolgens in een circuit te worden gezogen. We hebben grote zorgen over deze jeugdigen. Deze zorgen breiden zich uit tot de ouders van deze jongeren en we vragen ons af of zij in beeld hebben waar hun kinderen mee bezig zijn.


Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen:
Herkent het College de signalen die onze fractie bereiken over het drugsgebruik door jeugdigen in park De Weezenlanden?


Deelt het College onze zorgen?
Heeft het College deze groep jeugdigen in beeld? Is er zicht op de sleutelfiguren?
Op welke manier wordt gehandhaafd op het gebruik van drugs in de openbare ruimte en met name op het gebruik van drugs door jeugdigen?


Welke mogelijkheden zijn er om naast de jeugdigen ook hun ouders te betrekken en op welke manier grijpt het College deze mogelijkheden aan? Speelt het gebrek aan capaciteit bij de politie een rol bij de aanpak? Wij kunnen ons voorstellen dat het drugsgebruik door jeugdigen zich niet beperkt tot park De Weezenlanden. Is bij het College de breedte van de totale problematiek in beeld? Weet het College welke andere plekken in de stad belangrijke softdrugs-spots zijn?


Namens de fracties van Swollwacht en ChristenUnie
Silvia Bruggenkamp en Wietse de Boer

Je hebt misschien gemist