27 november 2022

Radio Zwolle

Voel je thuis bij Radio Zwolle

Zomervakantieprogramma voor peuters

Zomervakantieprogramma voor peuters
ZWOLLE-In het derde opeenvolgende jaar wordt bij verschillende kinderopvangcentra in Zwolle een zomervakantieprogramma voor peuters georganiseerd.

Het zomervakantieprogramma vindt plaats van 8 t/m 28 augustus. Peuters vanaf 2 jaar krijgen een programma aangeboden bij de peuteropvang om de ontwikkeling extra te stimuleren.  Indicatie of kwetsbare (thuis)situatie De zomerschool is bedoeld voor peuters die een extra zetje nodig hebben voor een goede start op de basisschool.

Peuters, waarvoor het belangrijk is om fijn te kunnen spelen en leren op de zomerschool, hebben hiervoor al een indicatie gekregen van de Jeugdgezondheidszorg.   Ook peuters waar het thuis niet zo fijn gaat, krijgen de mogelijkheid om aan de zomerschool deel te nemen. Zij hebben veel baat bij een tweede onderdak in een vertrouwde en veilige omgeving. Bijvoorbeeld wanneer ouders zich overbelast voelen, zorgen hebben op meerdere levensgebieden, of wanneer het gezin al een vorm van jeugdhulp of ondersteuning krijgt vanuit de WMO.

Ouders kunnen dan bij het Sociaal Wijkteam terecht om te overleggen of het kind in aanmerking komt voor de zomerschool.    Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een speciaal programma voor de peuters die deelnemen aan de zomerschool. Er wordt gewerkt aan taal, bewegen, gezonde voeding en ouderbetrokkenheid.  Het zomervakantieprogramma voor peuters is een initiatief van Doomijn, Prokino, Partou en Kinderopvang Breed.

Gemeente Zwolle ondersteunt dit initiatief met een subsidie.   Het zomervakantieprogramma is nadrukkelijk niet bedoeld als extra kinderopvang. Peuters die al een indicatie voor voorschoolse educatie hebben, worden aangemeld bij de eigen kinderopvangorganisatie. Peuters in een kwetsbare (thuis)situatie kunnen worden aangemeld via het Sociaal Wijkteam van de gemeente. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Ouders die voor hun kind gebruik willen maken van de zomerschool kunnen contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Zwolle, telefoon: 038-4989980