26 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

175 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op OosterenkBron:GemeenteZwolle/ 175 extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op Oosterenk
Door de voortdurende oorlog in Oekraïne verwacht het Rijk dit jaar landelijk meer opvangplekken nodig te hebben voor Oekraïense vluchtelingen. Voor de elf gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland betekent dit dat er voor 1 juli 2023 700 nieuwe plekken bij moeten komen.

De gemeente Zwolle gaat daarom een vierde opvanglocatie op Oosterenk inrichten. Het gaat om 175 opvangplekken in kantoorgebouw Rembrandt vanaf dit voorjaar. Het college van B en W heeft hiertoe besloten. Voor omwonenden wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd.    Het kantoorpand Rembrandt (Dokter van Deenweg 50) kan plek bieden aan 175 vluchtelingen. In eerste instantie voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor zover nodig. Mocht het nodig zijn gezien de wettelijke opdracht, dan wil de gemeente hier eventueel ook ruimte bieden aan statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). 

Vragen
Meer informatie en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over de opvang van Oekraïense vluchtelingen is te vinden op www.zwolle.nl/Oekraïne of stuur een e-mail aan oekraine@zwolle.nl.