31 maart 2023

Radio Zwolle

Het geluid van de regio

Gemeenteraad voert gesprek over de woningmarkt

Bron:GemeenteZwolle

Maandag 6 maart is er vanaf 19.30 uur een rondetafelgesprek over de woningmarkt in de TAK-zaal. Tegelijkertijd is er in de Raadzaal een themadebat Economie & Vrijetijdsbesteding.

Rondetafelgesprek Woningmarkt en scenario’s

De kernopgave voor wonen in Zwolle is om te zorgen dat er continuïteit in de woningbouwproductie is, diversiteit in aanbod en de aantrekkelijkheid van Zwolle als woonstad wordt versterkt. Om aan deze kernopgave te voldoen is begonnen met het opstellen van de Aanpak woningbouw 2023.

De gemeenteraad gaat in gesprek met landelijke en lokale woningmarktexperts om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt en de mogelijke scenario’s voor komende jaren. Zo kan de raad geïnformeerd het debat voeren over de nieuwe Aanpak woningbouw 2030.

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Themadebat Economie & Vrijetijdsbesteding

Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Invloed uitoefenen

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 6 maart 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal of de TAK-zaal.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raadsgriffie is bereikbaar via (038) 498 21 81 en raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina