Natuur binnen de stadsgrachten van Zwolle

Loop op zondag 19 mei van 11.00-13.00 uur mee met onze IVN-excursie: ‘Natuur binnen de

stadsgrachten van Zwolle’ en laat u verrassen.

Door de eeuwen heen is de natuur in de stad veranderd. De natuur is de stad binnengehaald, maar

de mensen stelden en stellen nog steeds ook grenzen aan die natuur. Maak tijdens de wandeling

kennis met de interessante aspecten van de stad en hoe mens en natuur hiermee samenleven.

We starten bij de ‘groene glazen engel’ op de Melkmarkt naast de Michaelskerk .

De excursie is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Voor meer informatie en het activiteitenprogramma voor 2024 kunt u terecht op de website

www.ivnzwolle.nl